Miesięczna współpraca dietetyczna

Miesięczna współpraca dietetyczna

Miesięczna współpraca dietetyczna

350,00 

WSPÓŁPRACA UWZGLĘDNIA

Pierwszą wizytę,

Jeden 7-dniowy plan żywieniowy,

1 konsultację kontrolną z modyfikacjami planu żywieniowego,

Stały kontakt dietetykiem przez miesiąc

Na 1 wizycie stacjonarnej zebrany zostaje szczegółowy wywiad informacyjno-żywieniowy, dokonuje interpretacji wyników badań krwi (jeśli jest taka potrzeba), ustalone zostają cele żywieniowe, pacjent otrzymuje wstępne zalecenia oraz wyniki analizy składu i masy ciała (wizyta stacjonarna).

W odpowiedzi na zakupiony pakiet otrzymasz ode mnie wiadomość mailową z propozycją terminów konsultacji oraz wywiadem żywieniowym oraz dzienniczkiem do uzupełnienia.

Jeśli chcesz podjąć współpracę online, odeślij otrzymany wywiad żywieniowy, aktualne wyniki krwi oraz zdjęcia sylwetki na adres mailowy: kontakt@diet-etyczna.pl na minimum 2 dni przed zaplanowaną konsultacją online. Należy zabrać ze sobą bądź odesłać na 24 godziny przed konsultacją uzupełniony dzienniczek żywieniowy z 3/5 dni oraz aktualne badania krwi.

Po konsultacji w okresie do 7 dni roboczych gotowy plan wraz z zaleceniami zostaje przesłany adres mailowy.

Przez miesiąc masz ze mną stały kontakt, kontrolujemy postępy dzięki cotygodniowym raportom.

Opis

Na 1 wizycie stacjonarnej zebrany zostaje szczegółowy wywiad informacyjno-żywieniowy, dokonuje interpretacji wyników badań krwi (jeśli jest taka potrzeba), ustalone zostają cele żywieniowe, pacjent otrzymuje wstępne zalecenia oraz wyniki analizy składu i masy ciała (wizyta stacjonarna).

W odpowiedzi na zakupiony pakiet otrzymasz ode mnie wiadomość mailową z propozycją terminów konsultacji oraz wywiadem żywieniowym oraz dzienniczkiem do uzupełnienia.

Jeśli chcesz podjąć współpracę online, odeślij otrzymany wywiad żywieniowy, aktualne wyniki krwi oraz zdjęcia sylwetki na adres mailowy: kontakt@diet-etyczna.pl na minimum 2 dni przed zaplanowaną konsultacją online. Należy zabrać ze sobą bądź odesłać na 24 godziny przed konsultacją uzupełniony dzienniczek żywieniowy z 3/5 dni oraz aktualne badania krwi.

Po konsultacji w okresie do 7 dni roboczych gotowy plan wraz z zaleceniami zostaje przesłany adres mailowy.

Przez miesiąc masz ze mną stały kontakt, kontrolujemy postępy dzięki cotygodniowym raportom.